Světlo do mysli aneb čistota vědomí - Maha Šivaratrí

Světlo do mysli aneb čistota vědomí - Maha Šivaratrí

28. 02. 2022  |   Jóga

Před 4 lety jsme v Indii zažil svátek Maha Šivaratrí. Byl to světelný tanec a meditace současně. Síla spojení něčeho - co končí a znovu se narodí, obrodí, restartuje, regeneruje …opět uvede v životě, jen v novém …kole. Šiva představuje čisté vědomí. Je to oslava překonání temnoty a nevědomosti.

Slaví se každoročně na počest boha Šivy a odehrává se v noci. Letos připadá na 1.3. - před novem. Maha Šivrátri je výročím svatby Šivy s bohyní Párvatí nebo podle jiné tradice se festival koná jako připomenutí toho, že se bůh ničitel proměnil v horu Kailáš. Další příběh vypráví, že v tuto památnou noc Šiva neboli Natarádža (tančící bůh) poprvé zatančil tándavu – energický tanec, který má být symbolem cyklu stvoření, uchování a zničení. Tento tanec vrcholí nacházíme se na hraně mezi zrozením a smrtí a opětovným znovuzrozením.

Maha Šivrátri se slaví v noci z 13. na 14. den hinduistického kalendářního měsíce phálgun, který odpovídá přelomu měsíců února a března v anglickém kalendáři. Maha Šivrátri je velká noc Šivy, během níž stoupenci Šivy dodržují náboženský půst. Chcete-li uctít Šivu, vstaňte časně ráno a proveďte rituální koupel v Ganze. Oblečte si nové šaty a navštivte nejbližší Šivův chrám, kde se uctívá lingam (jako symbol Šivy) poléváním vodou, mlékem i medem, což vede k očištění duše. Poté se na něj nanáší rumělková pasta, jež symbolizuje ctnost. Šivovi jsou nabízeny také květiny a ovoce. Pálí se kadidlo a svíce. Lidé v chrámech zpívají mantru Óm Namah Šivája po celou noc a svatí muži si potírají tělo i hlavu popelem a kouří marihuanu.

Zkuste meditaci, vytvořte si rituál, zbavte se starého a přivítejte nové…nové pozvěte do svého života. Očistěte prostor, ve kterém žijete a samozřejmě i svou mysl. Vyšlete láskyplnou myšlenku k těm…, které i neznáte a popřejte jim mír a štěstí, stejně jako to samé dopřáváte i sobě sama.

VK

Více o kráse Indie, mytologii a jednoduchosti v knize Indická ulice. 


Přidat nový komentář

Jméno


Weleda