Jak žít jógu a jak pracovat sám se sebou?

Jak žít jógu a jak pracovat sám se sebou?

04. 10. 2022  |   Jóga

Uvolněte se a jděte krok za krokem vědomě cestou, i když trny cesty mohou někdy pořádně píchat. Trny jsou však vhodným upozorněním, aby člověk nezpychnul a uvědomil si, že vždy má sílu vstát a jít vpřed - s pokorou a vírou.

Pravidelným cvičením jógy/ powerjógy trénujete svoji vytrvalost, vitální kapacitu plic a působíte na všechny orgány a orgánové soustavy. Učíte se respektovat a především přijímat, že každý den je jiný, že jednou "to" jde, podruhé "to" nejde.

Jak tedy žít jógu?

 • Veďte si svůj meditační deník, protože díky němu se o sobě dozvíte víc.
 • Každý večer praktikujte rekapitulačně-očistnou meditaci.
 • Mějte svůj rituál ve formě jógové praxe.
 • Pravidelně provádějte pránájámu a meditaci.
 • Tvořte svou pozitivní mysl a pozitivní přístup k věcem, které se tak jevit nemusí.
 • Vytvořte si doma svůj oltář, kam přinášíte dary za komunikaci s něčím převyšujícím.

 • Trénujte odstup.
 • Chvalte se a odměňujte se.
 • Užívejte si spokojenost, ale také vystupte někdy z pohodlí a přijímejte nové výzvy. Nebojte se a poznejte je.
 • Trápí-li vás něco nebo někdo, změňte to.
 • Starejte se o rodinu a své blízké.
 • Dopřejte si občas čas o samotě a bez povinností.
 • Pobývejte v přírodě.

Pěstujte sebedisciplínu!

Pokaždé, když stojíte na podložce na své hodině jógy / powerjógy a právě cvičíte některého z bojovníků, buďte si vědomi své vnitřní síly. Zaměřte pozornost na jeden cíl a staňte se hrdinou. Každou chvíli se vám budou vynořovat nejrůznější problémy a překážky, které brání v cestě pravidelného cvičení. Jednou vás bolí hlava, jste unaveni z práce, musíte na schůzku, nebo jste jednoduše líní. Stále vás bude něco nahlodávat a nahlodávat. Nenechá vás vydechnout a stahuje vás na jinou cestu. Když ale vydržíte na cestě, pro kterou jste se rozhodli, a vytrváte, dokážete zvládnout vnitřní rozpory, které se v člověku přirozeně projevují. Věřte svému vnitřnímu rozhodnutí, které jste učinili, a nepodléhejte vnitřním hlasům, které vás chtějí svést na „pohodlnější“ cestu, cestu pohodlí, kdy jdete vydlážděnou cestou a překážkám se vyhýbáte a bojíte se jich.

Řešte svůj strach, protože on brání v růstu.

Můj tip pro práci se strachem: Kniha Žijte jógu 2 - Hledání harmonie, kde se této problematice rozsáhle věnuji.

Věřte si a motivujte se!

Věřte sobě samým! Rozhodli jste se jít vlastní cestou (což je vždy těžší), a tak se nevzdávejte! Veďte si svůj deníček, do kterého si hned na začátku zapište, jak jste se cítili, když jste se pro vlastní cestu rozhodli. Kdykoliv vás přepadnou chmury, otevřete svůj deníček a namotivujte se opět k udržení své cesty. I malý pokrok je velký úspěch.

Mnoho lidí se vydává na cestu a jelikož jsou pohodlní a jejich předsevzetí nebylo „vnitřně prožito - “pravdivé“, cesty se vzdávají a vydávají se na pohodlnou cestu omluv, výmluv, znechucení a vnitřního pohrdání. To je proces, který je také správný. Prostě je to takové vyčkávání. Ale rozhodnete-li se se sebou něco udělat, tak na tom cíleně pracujte. Když se člověk drží svých vnitřních zásad, má své rituály a pravidla, ví, kterým směrem jde. To ho udržuje na cestě. Takto sebedisciplinovaný člověk se stává silným.

Můj tip pro práci na sebedůvěře: postavte se do bojovníka 1. Hrdě zvedněte hrudník, spojte paže nad hlavou a hleďte za obzor, nebo k nim. Staňte se bojovníkem a porazte v sobě strach, váhání a nedůvěru. Jste jedinečný tvor a tak projevte svou sílu jít a neuhýbat, i když překážky přicházejí. To jsou jen pomocníci na cestě, abychom si vážili sami sebe a naučili se s důvěrou i vírou jít vpřed. Víra - udržuje na cestě.

Věřte v cíl.

Věřte svému rozhodnutí a neočekávejte urputně výsledek. Nechte mu prostor, vzduch, aby se mohl stát, a podporujte ho svojí pozorností pravidelně k němu stáčenou!

Víra, že cíl je uskutečnitelný, provázená pravidelnými vizualizacemi a meditacemi o cíli, pomáhá člověku udržet se na cestě.

Buďte v plynutí.

Uvolněte se a jděte krok za krokem vědomě cestou, i když trny cesty mohou někdy pořádně píchat. Trny jsou však vhodným upozorněním, aby člověk nezpychnul a uvědomil si, že vždy má sílu vstát a jít vpřed - s pokorou a vírou.

Tvořte rituály.

Pravidelnost, řád a rituály pomáhají v cestě za cílem.

Užívejte si svou dokonalost!

Jste jedinečný tvor. Dokonale seřízený jedinec, který funguje v celku Vesmíru. Nic dokonalejšího, než vaše tělo a mozek nebylo sestrojeno. Važte si toho.

Přemýšleli jste někdy o tom, jak je to vůbec možné? Že existuje tak něco dokonalého - člověk? Nehovořím nyní o jeho rozumu, ale o fungování těla a mysli v závislosti na řídící složce - mozku, který jakoby byl u všech lidí bez rozdílu barvy, tvaru, postavy, sexuální orientace - podobně seřízen.

Nebylo-li ve vývoji nějakých genetických problémů, tak se všichni naučili postupně chodit, chovat se v situacích. Těla všech, podobným způsobem fungují. No není to zázrak?

Existuje něco víc, co nás přesahuje a dává nám podklady pro fungování?

Jsou to jen otázky, které často v sobě řeším, ale tyto otázky jsou velice důležité pro uvědomění si své jedinečnosti, dokonalosti a současně nalezení pokory před touto vyšší dokonalostí.

Při studiu jógy jsem četl jeden verš, citát v Bhagavadgítě, bibli hinduismu, který mi poskytuje útěchu a jistotu v prostoru:

Jsem zlatá šnůra na níž jako perly jsou navlečeny všechny světy, a všechny životy. Jsem věčné sémě kvetoucí ve všechny bytostech. Jsem tajemství mezi tajemstvími. Jsem mlčení, za hlukem všech skutečností”.

Buďte vděční!

Jste v životě vděční? Vnímejte své pocity při položení si této otázky. Prožijte je a ideálně, když si své odpovědi zapíšete.

Můj tip: Zapisujte si, ideálně, každý den svůj vděk.

Přijměte své pozitivní myšlenky, ztotožnění se s nimi. Tvořte sankalpy (intuitivně vzniknuvší přání), která otevírají cestu a bránu s uskutečnění. Pěstujte tím svého ducha a jakmile dojde k prolnutí s vnitřní intuicí a ke ztotožnění, pociťte vnitřní napojení, odevzdání se k něčemu převyšujícímu, co utváří vaše kroky. Buďte spokojení, že jste.

Jsme všeho součástí, a to nás vyživuje. To nás činí pokornými a oddanými jednotě. To nám odpovídá na otázky vztahu “já” - individualita a vše, co nás obklopuje.

Naše cesta je ovlivněna tím, jak myslíme a jak myslíme, to tvoří naši budoucnost. Proto nabídka základní praxe sebepoznání - jama a nijama, je dar. Je to návod na to, co se sebou, když okolo je divočina a chaos.

Více naleznete v blogu Žijte jógu pro časopis JÓGA DNES. 

TIP: seberozvojový seminář Jóga jako (SELF) terapie, který proběhne již 15.-16.10.2022 v Praze. 


Přidat nový komentář

Jméno