Jak vznikla má nová kniha?

Jak vznikla má nová kniha?

25. 06. 2023  |   Jóga

Pro Jóga Dnes jsem se rozepsal o tom, jak vznikla má nová interaktivní kniha Deník pro meditační čtení a psaní. Není to však jen kniha, ale také nástroj, který vám pomůže pracovat s myslí. Máte knihu už doma? Budu rád, když mi dáte vědět, co na ni říkáte.

Asi před rokem a půl se mě někdo zeptal, jak se mám? Já bez rozmýšlení odpověděl: Jsem unavený sám ze sebe “. Teprve po vyslovení té věty jsem si uvědomil její obsah. Bylo to v období, kdy silně doznívala celosvětová zdravotní krize. Důležité nebylo to, jaké změny se odehrávají ve společnosti a jaký mají dopad na můj život a práci, ale to, jak na všechno reagovala má mysl a jaké emoce jsem cítil.

Pozoruji, že duševní zdraví mnoha lidí bylo tehdy narušeno a projevuje se to do teď bolestí zad, špatným spánkem, nočním probouzením, dechovými problémy, vyšší potřebou izolace a tendencí k pocitu prázdna a žádné radosti.

Kombinace toho mě přivedla na myšlenku použít všechny své znalosti a zkušenosti z jógy a ponořit se do starých filozofických textů, abych pookřál a vstal. Přestat se litovat a začít aktivně dělat něco pro obnovení pocitu, který jsem postrádal: cítit se živý, vitální a radostný.

Pozorování své vlastní duše

Začal jsem si psát deník, abych měl všechny své pocity a emoce kam odevzdat. Nechtěl jsem jimi nikoho zatěžovat a tak jsem se, jak jsem k tomu byl vždy veden, postaral sám o sebe. Při jeho zpětném čtení jsem objevil své konkrétní reakce na podobné události nebo podmínky.

Vzpomněl jsem si na školu džňánajogy, studium etiky a morálky jógy, kdy jsem se učil, jak pracovat sám se sebou, jak se dotazovat sám sebe a jak se zjištěními dále naložit.

Tvorba knihy

Spojil jsem nepřeberné množství technik a postupů, které jsem nasbíral skrz své zkušenostmi a studium jógy. Zpracoval jsem je tak, aby pomáhaly objevit sílu pro každý krok v životě a proměnit stav mysli. Člověk díky nim, když je pravidelně vědomě trénuje, může změnit úhel svého pohledu na svět i na sebe sama.

A už při tvorbě jsem to vyzkoušel na sobě. Vše se mi postupně začalo skládat dohromady a já pocítil, že se mohu cítit naprosto v pohodě. V pohodě, i když se kolem mě, bez mého zavinění, bortí, co jsem budoval. Uvědomil jsem si i to, že nejde o řešení viny či neviny. Důležité je, jaký zaujmu postoj a jak příběh svého života dál aktivně ovlivním tam, kde ho ovlivnit můžu.

Předání mé zkušenosti

V období chaosu jsem dokázal pobývat i sám v sobě a hledal odpovědi na to, jak se sebou pracovat. A tak vznikla má nová kniha Můj život s jógou s podtitulem Deník pro meditační čtení a psaní. Mimo jiné i jako důkaz toho, že jsem to sám dokázal a povstal.

Když jsem pak viděl svou knihu v tiskárně, uvědomil jsem si, že díky mé zkušenosti má šanci povstat i další spousta lidí, kteří se nacházejí v podobné situaci. A o to více, jsem za svou zkušenost vděčný. Protože bez ní by má nová kniha nikdy nevznikla.

pro Jóga Dnes blog Žijte jógu

SET Žijte jógu, cvičte jógu - prohlédněte zde.

IMG_3729.jpeg
o vzniku deniku vaclav krejcik fb

Přidat nový komentář

Jméno