DVD Jógová terapie nyní ve HD verzi on-line!

DVD Jógová terapie nyní ve HD verzi on-line!

01. 09. 2016  |   Novinky

Před rokem jsem natočil DVD jógové terapie jako praxi jemných a účinných pozic v součinnosti s dechem na DVD. Nyní 62 minut praxe přinášíme ve spolupráci s JÓGAVIRTUAL.CZ i k on-line stahování. 

Jógová terapie je práce s pozorností a vědomým vnímáním signálů z těla při praxi jógy. Člověk se učí naslouchat svému tělu, porozumět mu a vyhovět mu v jeho pohybových možnostech a schopnostech. Díky tomu se učí rozvíjet základní pohybové vzorce jako prostředky pro regeneraci především zad a kloubního systému. Jednoduché ásany z jógy a vývojové kineziologie ovlivňují mozek díky bohaté propriocepci vycházející z vhodného nastavení těla do pozice. Senzomotorické signály (informace) jdou z kostí, kloubů, vazů, fascií, ruky, nohy, jazyka, očí, orgánů, kůže – prostě odevšad z těla do mozku, kde se shromažďují, zpracují a ovlivňují následný pohyb těla, který mozek řídí. Jsou-li informace dobré díky vhodnému dechu a nastavení těla (postura), dochází k optimálnímu pohybu. Tělo se vědomě hýbe pomocí základních pohybových vzorů oslovených „dobrými informacemi“ a je regenerováno. Nedochází-li k vhodnému postavení především nohy, je náročné provést optimální pohyb (zdraví prospěšný) a rozvíjejí se negativní pohybové stereotypy, čímž může postupně dojít i k bolestem zad a kloubů. Proto je velice důležité vnímat základní souhru dechu a jednoduchých pokynů pro pohyb nebo nastavení pozice, aby docházelo ke zdravému pohybu.

Celkové vnímání pohybu ovlivňuje vědomou jógovou praxi. Vědomost je důležitá pro oslovení hlubokého stabilizačního systému páteře, který je ovládaný nervově a nezávisle na našem rozhodnutí. Vnímáním pohybu a částí těla: noha, ruka, oči a jazyk, můžeme řídit senzomotorické impulsy a oslovení stabilizačního systému právě přes tyto části těla. Společně s nejdůležitější složkou vhodného držení těla a stabilizace – dechem tak můžeme pozitivně ovlivnit jógový pohyb a zdraví zad.

Lektor: Václav Krejčík
Celkový čas: 62 minut.
Cena: 199,-Kč.
Program po úhradě je možné stáhnout do PC, telefonu a tabletů.

 

Koupit ZDE!

-jd-
www.jogavirtual.cz