Jak dovnitř? Skrz dech...

Jak dovnitř? Skrz dech...

16. 04. 2018  |   Jógová terapie

Všechny techniky, které jóga a jógová terapie nabízejí, umožňují objevit základní spojení všeho v jeden celek. Pohyb na jedné straně se projeví v celém těle. Dech působí na fyzické i mentální úrovni a filosofický základ jógy pomáhá objevit sílu v přirozenosti a jednoduchosti...

Procítění, pochopení a respekt svého těla je umění, ke kterému se člověk dostane ve chvíli, když ásany přestávají být prioritou jógové praxe. Stanou se jen součástí jógy a na základě jamy a nijamy, s podkresem všech stupňů Pataňdžaliho systému jógy, praktikující přistupuje k józe a sobě sama. Je to úžasná energie, když člověk ztiší své chtění být dokonalý v pozicích a pouze v nich je s respektem a bez potřeby být ještě lepší a lepší. Jóga se v tuto chvíli stává jógou. Samotná přirozenost a dokonalost v nás již je přítomna, a tak pochopit ji a využít pro svůj seberozvoj a sebepoznání může vést k terapeutickému přístupu k józe. Žádná mysterie, ale praxe jógy pro tělo, pro mysl techniky dechu, práce s pozorností a pro mysl i duši žitá filosofie vede člověka k zastavení se a pochopení, že když přestane tlačit na pilu, vnitřní zdroj se otevře a my si můžeme dovolit žít naplno s odpovědností směrem k sobě i všemu, co nás obklopuje. Jóga se stává terapií, je přístupem k sobě sama i prostředníkem pro regeneraci fyzického těla i revitalizaci psychiky. Všechny úrovně lidské bytosti (hrubohmotná-fyzická, jemněhmotná-mentální a příčinná-spirituální) tvoří celistvost a techniky jógové terapie pomáhají v očistě na všech zmíněných úrovních.

Terapeutických účinků jógy je mnoho, některé jsou prokázané, a další ne. O vědecké důkazy v józe nikdy nešlo, a tak nejdůležitější pravdou je: jóga jako terapie funguje. Spokojenost lidí po cvičení jógy je neoddiskutovatelná. Projasněná mysl, spokojený výraz na tváři a pocit klidu a volnosti zasahují praktikujícího po jógové ásanovo-pránájámické a meditační praxi. Hlava-mysl byla kultivována a stačilo jen dýchat! Tak málo, že! A s tělem je to podobné. Dojde k protažení a posílení svalů, posílení stabilizačního systému a uvnitř těla jsou masírovány orgány a organismus je celý stimulován. Jako by se provětral vnitřek a rozpohybovaly všechny systémy, které jsou důležité pro život člověk. To, co není dlouho používáno (včetně svalů), postupně chřadne a odumírá, a tak jemný jógový pohyb vycházející z vývojové kineziologie a principů řízení pohybu lidského těla pomáhá ve fyzické regeneraci. Vědomě řízeným pohybem, respektive určitými částmi těla, které dokáží oslovit hluboký svalový stabilizační systém páteře, ovlivňujete mozek, který je plastický. Díky jeho schopnosti neustálého tvarování a „předělávání“ opravujete staré a negativní pohybové vzorce, které mnohdy vznikly na základě přetěžování, dysbalancí, vysokých návyků při sportu nebo kvůli nevhodnému držení těla ve specifických situacích. Vhodnými pokyny a postupy v jógové terapii je možné vytvořit nové pohybové návyky, které vedou k regeneraci postury (držení těla).

Je třeba začít v hloubce a s jemným rozlišováním, které si člověk dopřeje právě ve chvíli, kdy již netouží po „náročných“ pozicích. V tuto chvíli dává důraz na vědomou práci s pozorností, díky které je rozvíjena schopnost seberozvoje na úrovni tělesné i mentální.

Žitá filosofie má základ v historii. Nejedná se o něco nadlidského a nepřirozeného, ale jde o soubor doporučení a přístupů, které se dají aplikovat v současném světě do života. To pomáhá, stejně jako víra v sebe sama a svůj vnitřní zdroj, v rozvoji a zlepšení psychické kondice a podpoře vitality. Filosofie často bývá vytržená z kontextu běžného života. Jsou-li z filosofie jógy přijaty do prostoru mysli určitá fakta a doporučení, je o nich přemýšleno a člověk se jimi zabývá, rozvíjí svou schopnost cítění a vnímání, postoje pozorovatele, a právě to je největší krok na cestě seberozvoje a využívání svého vnitřního zdroje pro každodenní běžný život. Je to žitá filosofie, která umožňuje pěstovat a rozvíjet kvalitní složky člověka, podpoří sebedůvěru a jistotu v krocích, které člověk činí. Jógové prostředky ovlivňují oblast fyzickou a mentální na úrovni tří základních těl: fyzické, emocionální (mysl a emoce) a příčinné. Není možné oddělit od sebe dech, mysl a tělo, mysl a emoce nebo např. naši nevědomou složku. Všechny techniky, které jóga a jógová terapie nabízejí, umožňují objevit základní spojení všeho v jeden celek. Pohyb na jedné straně se projeví v celém těle. Dech působí na fyzické i mentální úrovni a filosofický základ jógy pomáhá objevit sílu v přirozenosti a jednoduchosti.

Přístup jógové terapie je celistvost. Celostní přístup jógové terapie se vyznačuje harmonizováním jednotlivých složek člověka. Pančakóša (5 obalů, těl) – základ celistvosti lidské bytosti a jako pomocník harmonizace – techniky jógy se podílejí ve vzájemné symbióze na ovlivnění těla, mysli a vnitřních procesů. Jedno bez druhého (jógová praxe ásan, pránájáma, koncentrace, meditace, filosofie a žitá filosofie) fungují. Fungují-li však společně dohromady, člověk má v rukách neomezenou sílu pomoci si sám. Tato víra je nejcennějším prostředkem na cestě vyvážení work-life balance a zaměření se do přítomného okamžiku – mindfulness. Jen v přítomnosti jsme schopni zpracovat minulost a připravovat půdu pro budoucnost.

 

Vykročte dál... jógová terapie Seminář zde


Přidat nový komentář

Jméno