Hluboké uvolnění, relaxace - restorativní jóga

Hluboké uvolnění, relaxace  - restorativní jóga

26. 10. 2021  |   Restorativní jóga

Vědomá práce s dechem a lehké překonání nekomfortní zóny vyvedou praktikujícího ze stavu přetížení, napětí a nepohody k prožitku silné relaxace a celkovému obnovení fyzických a psychických sil.

Speciální lekce v Energy Studiu: sobota 4.12.2021 od 17.30 hodin. 

Restorativní jóga je skvělým způsobem relaxace a restartu mysli. Pokud si ovšem chcete propotit tričko a spálit tisíce kalorií, pak vyhledejte jiný druh pohybu. Pozice v restorativní józe trvají dlouho a nelze hovořit o pozicích omotávajících si dolní končetinu přes ramena nebo vzpory na rukách. Jde o pouze relaxační pozice, ve kterých setrváváte od 3 do 20 minut dle pokynů lektora a hlavně – pozice praktikujte dle svých schopností. V začátku této jógové lekce je třeba překonat občasné nepohodlí, které se objeví po 1 či 2 minutách. Zde začíná reagovat hluboký myofasciální systém na danou pozici. Následně se stav změní a uvolnění se prohloubí.

Vědomá práce s dechem a lehké překonání nekomfortní zóny vyvedou praktikujícího ze stavu přetížení, napětí a nepohody k prožitku silné relaxace a celkovému obnovení fyzických a psychických sil. Z vědomí se zcela ztratí tělesná struktura a jen JSTE. Nepohoda se změní v oázu klidu, míru a volnosti. Na rozdíl od dynamičtějších stylů jógy dosáhnete silné obnovy energie z „nicnedělání“. Během lekce restorativní jógy dochází k harmonizaci vztahu těla a mysli. Přes fyzické tělo se dostáváte i k emociálnímu tělu a objevujete řeč těla a různých úrovní mysli/vědomí.

Restorativní jóga je především způsob relaxace. A právě relaxace je principem sebepéče a samoléčby organismu. Pečujete o krevní tlak, který se sníží, harmonizuje se činnost srdce a plic, metabolismus a svalové napětí. Hlubokým uvolněním těla dojde ke zvýšení alfa vln mozku a přichází hluboká relaxace, tedy schopnost organismu navrátit se do rovnováhy. Pobýváním v ásaně po delší dobu, s pozorností přenesenou k dechu a vnitřním signálům těla a mysli, dojde k uvolnění těch nejjemnějších a nejhlubších struktur - fascií. Fascie, vnitřní síť spojující vše uvnitř těla, nabudou na uvolnění a pružnosti, ze kterého pramení i hluboké emocionální uvolnění. Lékaři hovoří o fascii především jako o tkaninové struktuře, která propojuje kosti, svalstvo, nervy, cévy a lidské orgány. Ve skutečnosti mají však fascie ještě další úkoly – zajišťují pohyb, přesun síly a nervové vzruchy. Jedná se o komunikační síť pro celé lidské tělo, které je na tomto základu vnímáno jako jeden celek. Abychom byli schopni tento systém, ze kterého vychází regenerace a obnova sil organismu ovlivnit, je třeba zastavit se na delší dobu v jedné pozici. Dochází k protažení pojivové tkáně jemným tlakem, který způsobí zvýšení elasticity, zlepšení funkce nervové a imunitní soustavy a krevního oběhu. Toxiny fyzické i mentální se odplavují a organismus se stává vibrující soustavou energie díky vybalancování všech tří dóš: váta, pittha a kapha.

Vytvoříte-li svému tělu podmínky a prostor, má schopnost samoléčby. Základní podmínkou je zastavení se a uvědomění si síly našeho organismu tvořit a oživovat každou buňku v těle. Mysl zaměstnáte dechem, mantrou nebo meditací a cesta dovnitř sebe sama se prohlubuje.

Stačí jen… dopřát si čas, zastavit se a jen být!

  • Energy Studio: sobota 14.12.2021 od 17.30 hodin. Registrace ZDE
  • JÓGA VIRTUAL lekce – pro všechny naše předplatitele nabízíme přístup v rámci předplatného Jóga Dnes tarif JV Basic, čímž můžete vstupovat k více jak 450 videím. Svým e-mailem a heslem se přihlásíte do vašeho domácího on-line jógového studia a cvičíte v čase, jak můžete. 

Přidat nový komentář

Jméno