Žijte jógu - Palác Kinských, Praha 14.5.2023

Pro velký zájem přidáváme novou zastávku turné Žijte jógu 2023, a to v samotném centru Prahy v exkluzivních prostorách Paláce Kinských na Staroměstském náměstí.

Přihláška na akci

 • Termín: 14.5.2023
 • Čas: 9.30-12.15 hodin
 • Místo: Palác Kinských
 • Program: 2 lekce jógy a meditace vděčnosti
 • Lektoři: Václav Krejčík a Jakub Šamberger
 • Cena do 19.3.: 990 Kč
 • Cena od 20.3.: 1290 Kč

Podívejte se na Staroměstské náměstí z oken Paláce Kinských a současně si užijte jógu na jedinečném místě! Zacvičte si jógu s Vaškem a Jakubem, inspirujte se praxí a meditací vděčnosti a objevte krásu vycházející zevnitř.

  O paláci

  Palác Kinských byl postaven v letech 1755 až 1765 na místě parcel tří domů s raně středověkými základy. Nejjižnějšímu domu, zmíněnému poprvé roku 1363, předcházel románský objekt z 12. století, jehož přízemí vybudované z kvádříkového zdiva se dosud zachovalo ve sklepení paláce. Po roce 1560, kdy byl dům v držení Trčků z Lípy a později Příchovských z Hodějova, došlo k renesančním přestavbám. Severní část dnešního paláce vznikla ve druhé třetině 13. století. Vlivem středověkého způsobu života se v dnešních sklepech zachovalo původní přízemí, včetně raně gotické křížové klenby.

  Oba domy se poprvé spojily roku 1508, když si je najal Albrecht z Kolovrat. Kolem roku 1583 prošla severní část objektu větší přestavbou, při níž byl mj. zřízen v průčelí balkon. Nejpozději roku 1750 získal severní část Jan Arnošt hrabě Golz, před rokem 1755 k ní přikoupil i část jižní a obě definitivně spojil. Při prodeji paláce Františku Oldřichu Kinskému roku 1768 měl již svou konečnou podobu a byl snad i ozdoben sochami I. F. Platzera.

  Ve třicátých letech 19. století se dále rozšířil připojením severního (levého) domu č. p. 607, u něhož jsou opět zachovány gotické sklepy, a byl klasicistně upraven. Komplex se skládá z hlavní budovy při náměstí, levého křídla, příčného křídla, budovy při Týnské ulici a bočních křídel. Zadní budova do Týnské ulice pochází z roku 1838, stejně jako pozdně klasicistní úpravy fasád. V téže době byla také upravena obě palácová nádvoří, z nichž zadní sloužilo původně jako hospodářské zázemí. Zde se zachovala kašna s obdélnou nádrží. Ve správě Národní galerie v Praze je palác od roku 1949.

  Cena zahrnuje:

  • 2 lekce jógy a meditaci vděčnosti

  1. S sebou mějte vlastní podložku na jógu, pohodlné oblečení a dobrou náladu.
  2. 7 dnů před akcí Vám na e-mail, přes který jste se registrovali, přijdou organizační pokyny.  

  Přihláška na akci

  *
  *
  *
  *

  *
  *
  *
  *

  Weleda